Úvod

Betavital proti úbytku červených krvinek

11.03.2009 - MUDr.Miloslav Lacina

Extrakt z červené řepy a mrkve jsem začal doporučovat svým pacientům a nutno říci, že především pacientkám, teprve nedávno. Prvními indikacemi byly především poklesy počtu červených krvinek a hemoglobinu u žen. Ženy mají velmi často problémy s krvetvorbou, a to z důvodu velkých ztrát krve nebo častého chronického krvácení při nejrůznějších gynekologických onemocněních či v období přechodu.

Extrakt z červené řepy a mrkve jsem začal doporučovat svým pacientům a nutno říci, že především pacientkám, teprve nedávno. Prvními indikacemi byly především poklesy počtu červených krvinek a hemoglobinu u žen. Ženy mají velmi často problémy s krvetvorbou, a to z důvodu velkých ztrát krve nebo častého chronického krvácení při nejrůznějších gynekologických onemocněních či v období přechodu.
Krevní ztráty způsobené krvácením sice ustanou s narůstajícím věkem, v období po přechodu, ale významně se zároveň sníží i přirozená krvetvorba, protože kostní dřeň, kde k ní dochází, postupně podléhá takzvané tukové degeneraci. Poklesy hodnot červených krvinek a hemoglobinu se v tomto období života objevují téměř u všech žen.

K úbytku červených krvinek dochází postupně

Snižování počtu červených krvinek probíhá většinou postupně a zcela nenápadně, takže si postižená žena dlouho neuvědomuje, že začíná být více unavená, méně vydrží, chce se jí více spát a po probuzení nebývá odpočinutá. Všechny vyjmenované příznaky se většinou přičítají nadměrné fyzické a psychické zátěži, které stejné obtíže mohou bezesporu též vyvolat nebo se přidružují k obtížím způsobeným anémií.
Protože většina z nás se stravuje zcela jednostranně a nesprávně, nemá náš organismus ani možnost čerpat z přirozené stravy dostatek živin, které jsou nezbytné pro jeho správnou činnost. O to snadněji se potom takové nepříznivé stavy zhoršují a prohlubují.
Teprve, když nesnáze začnou být doprovázeny hučením nebo šelestem v uších, bolestmi hlavy a opravdu těžkým únavovým syndromem, zrychlenou tepovou frekvencí (většinou nad 100 úderů za minutu v klidu) nebo dokonce dušností při lehké fyzické zátěži (někdy také i v klidu) a třeba i ve spánku, pak teprve vyhledají lékaře. Krevní rozbor většinou prokáže výrazný pokles počtu červených krvinek a krevního barviva - hemoglobinu. Jeho hodnoty by se u zdravého jedince měly pohybovat kolem čísla 140. Protože k tomuto poklesu dochází většinou opravdu velmi pozvolna, organismus se adaptuje na danou situaci a na tuto příčinu obtíží se téměř nemyslí. Taková žena si již svůj život, kterým se doslova plouží, neumí ani jinak představit.
Okolí si sice všimne celkové vyčerpanosti a rychle nastupují únavnosti, méně již však bledosti kůže, protože make up dokáže ledacos skrýt. Nicméně se dá orientačně celkem dobře poznat, jestli lze předpokládat výraznější deficit v červené krevní řadě. K tomu stačí trošku poodhrnout dolní víčka a podívat se na spojivky, které jsou normálně přirozeně hezky červené, ale u osob s anémií jsou bledé. Obdobně lze porovnat barvu dlaní člověka zdravého a anemického a lze pouhým okem vidět výrazný rozdíl v barvě dlaní.

Jak účinkuje BETAVITAL v praxi

Nedávno nám laboratorní rozbor u 76 leté pacientky ukázal, že má těžkou anémii. Hodnota hemoglobinu byla 89, tedy hluboko pod nejnižší fyziologickou hranicí, která se bere ještě normální, tj. 120. Za jiných okolností bych ji poslal do hematologické poradny, ale při představě komplikací, které sebou přináší užívání preparátů s obsahem železa, jsem se rozhodl jinak.
Pacientce jsem doporučil produkt BETAVITAL od firmy KLAS v dávce 2 x 1 čajová lžička denně. Po dvou týdnech jsme opakovali laboratorní vyšetření a výsledek ukázal vzestup hodnoty hemoglobinu na 98, po dalších dvou týdnech pak na 114 a posléze na 122, čímž se již hodnota dostala nad dolní fyziologickou mez. Pacientka se sama pochopitelně cítí mnohem méně spavá, unavená, zmizela dušnost, bolesti hlavy a závratě. Jen hučení v uších trošku zůstalo, ale to je způsobeno poškozením vláskových buněk vnitřního ucha a to s anemickými projevy nemá nic společného.
Pacientka užívá nadále pouze jednu čajovou lžičku BETAVITALU denně a cítí se přiměřeně dobře. Tady je nutné zdůraznit i ten fakt, že kromě únavy krevního obrazu je nesmírně důležitý i účinek antioxidační, který má tento produkt velmi silný. Je to účinek, který chrání naše buňky nejen před rychlým stárnutím, ale hlavně před možností vzniku zhoubného onkologického onemocnění.
Je zde tedy spojen účinek jak léčebný, tak i preventivní. Produkt má řadu dalších pozitivních vlivů na náš organismus, ale o tom zase jindy.
Je nutné však dodat, že každý podobný stav by měl být řádně vyšetřen, aby nebyly podceněny nebo přehlédnuty jiné možné příčiny anémie.
Vzhledem ke skutečnosti, že BETAVITAL jako čistě přírodní produkt nemá žádné nežádoucí vedlejší účinky, lze jej doporučit vždy v podobných případech (anémie z nedostatku železa, z nadměrných krevních ztrát) všem věkovým kategoriím, v dávce 2 x 1 čajová lžička, a to i u dětí od 12 let. Jeho dlouhodobé používání je pro náš organismus velmi blahodárné a ani trvalé užívání není na závadu, naopak je žádoucí.
Přeji vám hodně dobrých zkušeností s tímto vynikajícím produktem.
Autor článku: MUDr. Miloslav Lacina.
Zdroj: Zpravodaj firmy KLAS

Čtenost článku: 23407

<<zpět