Úvod

Betavital proti úbytku červených krviniek

11.04.2006 - MUDr.Miloslav Lacina

Extrakt z červenej repy a mrkvy som začal odporúčať svojim pacientom, a musím povedať, že predovšetkým pacientkám, len nedávno. Prvými indikáciami boli predovšetkým poklesy počtu červených krviniek a hemoglobínu u žien.

Extrakt z červenej repy a mrkvy som začal odporúčať svojim pacientom, a musím povedať, že predovšetkým pacientkám, len nedávno. Prvými indikáciami boli predovšetkým poklesy počtu červených krviniek a hemoglobínu u žien. Ženy mávajú veľmi často problémy s krvitvorbou, a to z dôvodu veľkých strát krvi alebo častého chronického krvácania pri najrozličnejších gynekologických onemocneniach či v období prechodu.
Krvné straty spôsobené krvácaním síce s pribúdajúcim vekom - v období po prechode - ustanú, ale významne sa zároveň zníži aj prirodzená krvitvorba, pretože kostná dreň, kde ku krvitvorbe dochádza, postupne podlieha takzvanej tukovej degenerácii. Poklesy hodnôt červených krviniek a hemoglobínu sa v tomto období života objavujú takmer u všetkých žien.

K úbytku červených krviniek dochádza postupne

Znižovanie počtu červených krviniek prebieha väčšinou postupne a celkom nenápadne, takže si postihnutá žena dlho neuvedomuje, že začína byť väčšmi unavená, menej vydrží, chce sa jej viac spať a po prebudení nebýva odpočinutá. Všetky vymenované príznaky sa obvykle pripisujú nadmernej fyzickej a psychickej záťaži, ktoré nesporne môžu tiež vyvolať podobné ťažkosti, alebo sa pridružujú k ťažkostiam spôsobeným anémiou.
Pretože väčšina z nás sa stravuje veľmi jednostranne a nesprávne, nemá náš organizmus ani možnosť čerpať z prirodzenej stravy dostatok živín, ktoré sú nevyhnutné pre jeho správnu činnosť. Tým ľahšie sa potom takéto nepriaznivé stavy zhoršujú a prehlbujú.
Až keď ťažkosti začne sprevádzať hučanie alebo šelest v ušiach, bolesti hlavy a skutočne výrazný únavový syndróm, zrýchlená pulzová frekvencia (väčšinou nad 100 úderov za minútu v pokoji) alebo dokonca dušnosť už pri ľahkej fyzickej záťaži (niekedy aj v pokojnom stave) a trebárs i v spánku, až potom vyhľadajú lekára. Krvný rozbor obvykle ukáže výrazný pokles počtu červených krviniek a krvného farbiva - hemoglobínu. Jeho hodnoty by sa u zdravého jedinca mali pohybovať okolo čísla 140. Pretože k tomuto poklesu dochádza väčšinou naozaj veľmi pozvoľna, organizmus sa adaptuje na danú situáciu a na túto príčinu problémov sa obvykle nepomyslí. Taká žena si už svoj život, ktorým sa doslova vlečie, nedokáže ani inak predstaviť.
Okolie si síce povšimne celkovú vyčerpanosť a rýchlo nastupujúcu únavnosť, avšak už menej bledosť pokožky, pretože make-up dokáže všeličo skryť. Napriek tomu sa dá orientačne celkom dobre rozpoznať, či je možné predpokladať výraznejší deficit v červenom krvnom rade. Na to stačí mierne poodhrnúť dolné viečka a podívať sa na spojivky, ktoré sú za normálnych okolností prirodzene červené, ale u osôb s anémiou sú bledé. Podobne možno porovnať farbu dlaní človeka zdravého a anemického a dá sa púhym okom vidieť výrazný rozdiel vo farbe dlaní.

Ako účinkuje BETAVITAL v praxi

Nedávno nám laboratórny rozbor u 76-ročnej pacientky ukázal, že má ťažkú anémiu. Hodnota hemoglobínu bola 89, čiže hlboko pod najnižšou fyziologickou hranicou, ktorá sa ešte považuje za normálnu, t.j. 120. Za iných okolností by som ju poslal do hematologickej poradne, ale pri predstave komplikácií, ktoré so sebou prináša užívanie preparátov s obsahom železa, som sa rozhodol inak.
Pacientke som odporučil produkt BETAVITAL od firmy KLAS v dávke 2 x 1 čajovú lyžičku denne. Po dvoch týždňoch sme opakovali laboratórne vyšetrenie a výsledok ukázal vzostup hodnoty hemoglobínu na 98, po ďalších dvoch týždňoch potom na 114 a neskôr na 122, čím sa už hodnota dostala nad dolnú fyziologickú hranicu. Pacientka sa pochopiteľne sama cíti oveľa menej spavá, unavená, zmizla dušnosť, bolesti hlavy a závraty. Len hučanie v ušiach trošku zostalo, ale to je spôsobené poškodením vláskových buniek vnútorného ucha, čo s anemickými prejavmi vôbec nesúvisí.
Pacientka užíva naďalej len jednu čajovú lyžičku BETAVITALU denne a cíti sa primerane dobre. Tu je nutné zdôrazniť aj fakt, že okrem únavy krvného obrazu je nesmierne dôležitý aj antioxidačný účinok, ktorý je pri tomto produkte veľmi silný. Je to účinok, ktorý chráni naše bunky nielen pred rýchlym starnutím, ale hlavne pred možnosťou vzniku zhubného onkologického onemocnenia.
Spája sa tu teda tak liečebný, ako aj preventívny účinok. Produkt má množstvo ďalších pozitívnych vplyvov na náš organizmus, ale o tom zas inokedy.
Je však nutné dodať, že každý podobný stav by mal byť riadne vyšetrený, aby sa nepodcenili alebo neprehliadli iné možné príčiny anémie.
Vzhľadom na skutočnosť, že BETAVITAL ako čisto prírodný produkt nemá žiadne nežiaduce vedľajšie účinky, možno ho odporučiť vždy v podobných prípadoch (anémia z nedostatku železa, z nadmerných krvných strát) všetkým vekovým kategóriám, v dávke 2 x 1 čajová lyžička, a to aj u detí od 12 rokov. Jeho dlhodobé užívanie je pre náš organizmus veľmi blahodarné a ani trvalé užívanie nie je na prekážku, naopak je žiaduce.
Želám Vám veľa dobrých skúseností s týmto vynikajúcim produktom.
Autor článku: MUDr. Miloslav Lacina
Zdroj: Spravodajca firmy KLAS

Čtenost článku: 14998

<<zpět